TrønderTaxi // Tjenester // Maxpris200

Maxpris200

Vårt produkt "Maxpris 200" garanterer at beløpet på taksameteret ikke overstiger kr 200 i tidsrommet 09 og 13 på hverdager i Trondheim kommune. Koster turen mindre, betaler du selvfølgelig normal taksameterpris :) 

Maxpris 200 startet som en høstkampanje i 2014 og ble fra starten av 2015 en del av vår tjenesteportefølje.

Gjelder for vanlige turer (1-4 personer) med hentetidspunkt mellom kl 09 og 13, samt turer fra taxiholdeplass i samme tidsrom. Forutsetter kjøring fra A til B, uten flere stopp, innenfor Trondheim kommunes grenser. Tilbudet gjelder ikke på kontraktsfestede turer.

Unødig ventetid ved henteadresse som ikke skyldes drosjen, kan belastes kunde ved turslutt. Utover det gjelder de generelle transportvilkårene.