Jamførpris

For å lette publikums mulighet til prissammenligning benyttes jamførpris. Jamførpris er forenklet sagt en "kilopris" på en forhåndsdefinert drosjetur.

I pristabellen, som finnes oppslått i alle våre biler, er denne jamførprisen merket med "sort skrift på gul bakgrunn". 

Hos Trøndertaxi gjør vi det enkelt - jamførprisen er den samme om du bestiller på telefon 07373, via vår App eller velger taxi fra en holdeplass. 

Vår fullstendige prisliste finner du under taksttabell.

Prisopplysningstabellen

Jamførpris er basert på startpris (fra holdeplass) + 8 km + 13 min betalt tid + Miljøpakken (5 kr 1-8 pers og 15 kr 9-16 pers), avrundet til nærmeste krone.

Se også vår fullstendige pristabell.

Hvordan beregner en taxi prisen?

Turen starter når du setter deg i bilen fra en holdeplass eller når bilen har ankommet avtalt henteadresse.

Slik beregnes prisen:

Eventuell venting på avtalt henteadresse (kr/min) + Startpris + faktisk kjørte km (kr/km) + faktisk medgått tid (kr/min) + Miljøpakken = Sum total.

Dersom "Sum total" blir mindre enn minsteprisen, betales minstepris.

Er du usikker på om drosjen har beregnet riktig pris - be om kvittering og ta kontakt med sentralen. For oss er det mye bedre at vi får muligheten til å kvalitetssikre at prisen er riktig enn at du skal gå rundt og føle deg "lurt".