Taxus gruppen

Taxus Norge AS (Taxusgruppen) eies av seks av Norges største taxiselskaper. Formålet med selskapet er først og fremst å forestå felles innkjøp til gruppens medlemmer, samt utvikling, drift og vedlikehold og salg av taxisystemer.

Følgende taxiselskaper er tilsluttet Taxusgruppen