TrønderTaxi // Aktuelt // Vi innfører makspris i appen

Vi innfører makspris i appen

publisert: 01.jan 2018

Legg inn leveringsadresse i appen og du får beregnet en makspris for turen

Når du bestiller taxi i vår app i Trondheim og oppgir leveringsadresse, vil appen beregne en pris som blir din makspris. Beregningen blir gjort i henhold til vår taksttabell og ved hjelp av ruteberegning fra Googles karttjeneste.

Fremfor å ha en fast pris som står stille på taksameteret, vil taksameteret nå oppføre seg som normalt og teller seg oppover. Ved turslutt betaler du beløpet som står på taksameteret, enten din beregnede makspris hvis det oppnås eller et lavere taksameterbeløp hvis turen ble billigere. 

Eksempel: Appen foreslår makspris på 176,- for turen. Når turen er ferdig betaler du maks 176,-, men hvis taksameteret viser 163,- betaler du selvsagt bare 163,-.

Makspris forutsetter kjøring mellom a og b. Skal du via flere adresser vil makspris utgå.

NB! Tillegg som Miljøpakken osv kommer i tillegg til makspris.