TrønderTaxi // Aktuelt // Generell informasjon vedrørende flytaxi

Generell informasjon vedrørende flytaxi

publisert: 09.jun 2020

Grunnet Corona (COVID-19) - pandemi og smittevernregler som følge av den, ble vi dessverre nødt til å sette vårt produkt flytaxi i pause.

Vi følger med i endringer for smittevernregler og retningslinjer generelt, og tar løpende vurderinger rundt når produktet kan startes opp igjen.

Inntil videre har vi bestemt at produktet ikke vil starte opp før sommeren, det vil bli foretatt en ny vurdering i august rundt oppstartsdato – ny beskjed kommer medio/ultimo august.

Vårt produkt egen bil til værnes vil selvsagt være mulig å bestille - Egen bil Værnes.