TrønderTaxi // Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn

TrønderTaxi AS er sertifisert som Miljøfyrtårn. Det inkluderer administrasjonen og hele bilparken vår. 

Gjennom vedtatte handlingsplaner arbeider TrønderTaxi aktivt med tiltak som er bra for miljøet og økonomien. Som sertifisert Miljøfyrtårn forplikter vi samtidig å være en pådriver ovenfor våre bileiere/sjåfører til å ta valg som er positive til miljøet.

Gjennom systematisk gjennomføring av tiltak, skal vi drive et forbedringsarbeid i TrønderTaxi innen:

  • arbeidsmiljø og sikkerhet
  • forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser
  • vern av det ytre miljø mot forurensning og en bedre behandling av avfall

Ved forespørsel til info@trondertaxi.no kan du få tilgang til vår årlige klima – og miljørapport.  

Miljøfyrtårn