Kan jeg bruke TT-kort på flytaxi?

Unfortunately, this question has not been translated yet. We therefore present it in Norwegian.

Ja, du kan bruke TT-kortet ditt på flytaxi. Du betaler da 20% av prisen.