Hvordan beregner jeg drosjeprisen?

Taksameteret starter når du setter deg i bilen fra en holdeplass eller når bilen har ankommet avtalt henteadresse.

Ved forhåndsbestilling starter taksameteret når hentetidspunkt er passert.

 

Slik beregnes prisen:

Startpris + faktisk kjørte kilometer (kr/km) + faktisk medgått tid (kr/min) + evt. tillegg (bom, barnesete osv) = taksameterpris.

Dersom beregnet taksameterpris blir mindre enn minstepris, betales minstepris.

Verdiene for startpris, kr/km, kr/min finner du i taksttabellen.

 

Ventetakst

Dersom det oppstår unødig venting på henteadresse vil taksameter beregne ventetakst. Denne baserer seg på samme verdi som tidsbruk under kjøring. Denne er definert som "Kr pr min" i taksttabellen.